Kanonkula – använt genom tiderna

KanonkulaEn kanonkula användes förr flitigt i strid. Att skjuta iväg krävde en kraftfull kanon. Kanonkulan fanns i olika storlekar.

På 1800-talet minskade användningen eftersom det kom andra tekniker som då ansågs vara bättre.En sketch om att ladda en kanon…