Boule

bouleReglerna för boule är enkla – man brukar säga att det tar tio minuter att lära sig spela boule men många år innan man behärskar taktik och speltekniska finesser. Boule är en precisionssport som kräver taktik.

Spelformer

Singel – spel en mot en
Dubbel – spel två mot två
Trippel – spel tre mot treKlot och ”lillen”

I spelet används metallklot. I singel och dubbel har man tre metallklot var medan man i trippel enbart har två klot per person.
En liten målkula, i dagligt tal kallad lillen, är en viktig del av spelet.

Spelplan

Boule kan spelas på olika ställen i sällskapsform. En riktig boulebana består alltid av grus.

Regler

Varje kula är värd ett poäng. Man får poäng för de klot det egna laget har placerat närmare lillen än motståndarens bästa kula. Man kan erhålla ett till sex poäng per omgång i dubbel och trippel och ett till tre poäng i singel.

Man börjar med att lotta om vem som skall kasta lillen. En spelare i det lag som vann lotten ritar en ring i gruset, ställer sig i ringen och kastar ut lillen mellan 6 och 10 meter längre bort. Omgången spelas sedan från ringen till dess alla klot är spelade. Huvudregeln är att det lag som inte är närmast lillen spelar nästa klot. I vilken ordning man spelar sina klot inom laget avgör man själv. Det finns med andra ord ingen speciell turordning. Den uppkomna situationen avgör vem i laget som spelar.

Man räknar ihop poängen innan nästa omgång börjar och det lag som fick poäng i föregående omgång gör en ny ring och kastar ut lillen igen.

Först till tretton poäng vinner matchen. Om båda lagen ligger lika nära lillen spelar det lag som sist kastade och sedan spelar man växelvis tills någon kommer närmare. Ligger båda lagens närmaste klot exakt lika när alla kulor är spelade blir omgången oavgjord och ingen får poäng. Den som senast kastade lillen kastar då igen.