Kullager

kullagerKullager är en gammal uppfinning. Det är inte alldeles enkelt att besvara frågan om vem som uppfann kullagret. Människan har genom alla tider försökt underlätta sitt arbete och därför försökt hitta medel att minska friktionen i en rörelse. Ett kullager gör just detta.

Redan 40 år f Kr kände man till de elementära principerna för kullagret. Det var dock först när cykeln fick sitt genombrott på 1800-talet som kullagret kom till praktisk användning i större omfattning. Genom att låta lösa kulor rulla i löpbanor i navet på ett cykelhjul kunde man minska friktionen. Den svenska ingenjören Sven Wingqvist ritade ett särskilt typ som bestod av en inre ring som sitter på en axel och en yttre ring som sitter på axelhuset. Mellan ringarna fanns kulor som hölls i läge av en särskild hållare. Detta blev upprinnelsen till SKF (Svenska Kullagerfabriken) som startades 1907.

Det sfäriska kullagret uppfanns 1918 av svensken Arvid Palmgren. Detta rullager tål stor belastning och användes bl.a. i tåg.

Kullagret tillverkas än idag efter samma princip. Användning av kullager har ökat allteftersom vi producerar fler och mer avancerade produkter. Visste du exempelvis att en vanlig bil idag innehåller mer än 25 kullager?