Kulram – abacus

abacusKulram, som också kallas för abacus, lär ha funnits i Kina redan 500 år före Kristus.

Idag är det en mer eller mindre bortglömd uppfinning. Men, ack så genial den är och så mycket nytta mänskligheten haft av denna uppfinning under en lång följd av år. Kulramen var länge det enda hjälpmedlet för att kunna räkna med högre tal.


Kulramen var en föregångare till räknestickan och miniräknaren men även till nutidens datorer. Fortfarande används kulramen i matematikundervisning under grundskolans tidiga år som ett pedagogiskt hjälpmedel. Att känna på kulorna och räkna stimulerar flera sinnen och kan underlätta inlärning av matematikens grunder.

kulramHistoriskt har också kulramen använts för att räkna fram rätt pris i speceriaffären, att summera och för att memorera värden eller siffror.

Hur kulramen sett ut genom tiderna har varierat. Dagens kulram är ofta färgglad. Kanske till och med betydligt vackrare än både din miniräknare och din dator?