Att kula

Att kula  är ett verb som betyder att

– Sjunga eller ropa på ett speciellt sätt. Man talar om att vallhjon, oftast kvinnor, med sjungande röst lockade på kor genom att kula. Sången var hög och genomträngande i tonläget och nådde långt över nejden.

Här hittar du ett exempel på hur det kan låta: